Animačný program

"Z rozprávky do rozprávky"

vhodný pre materské školy,
1. a 2. ročník základných škôl

 

  Program plný hier a súťaží inšpirovaných rôznymi známymi rozprávkami. Každý deň je ladený do novej rozprávky, deti plnením úloh spoločne vyslobodia rozprávkové bytosti z pod moci zlej strigy. Program je doplnený o scénky z rozprávok, ktoré hrajú priamo animátori v kostýmoch.
   Tento program je skvelou odmenou rodičov a pedagógov deťom za celoročné snaženie v škole alebo škôlke.

Fotogaléria:

There is no image or category is unpublished or not authorized

Výber z programov a aktivít:

   V rámci tohto programu s nami zažijete: Čarodejnícky večierok, 7 trpasličích úloh, Rozprávkový kvíz, Ostrov pokladov, Námorná bitka, Vlčie preteky, Zlatovláskina komnata, 13 ježibabiných kúziel, Rozprávkový ples, ...

Animačný program - možnosti a cenník:

   Animačný program pre žiakov je možné si vybrať priamo vo formulári rezervácie školy v prírode. Ponúkame možnosť klasického, komplexného alebo výberového animačného programu.

   Klasický animačný program
      s témou alebo všeobecne zameraný prebieha v časoch zvyčajne od 14:00 do 15:30, od 16:00 do 17:50 a od 19:30 do 20:30.
  Komplexný animačný program
      prebieha táborovým štýlom - profesionálni vedúci oddielov zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti a tvorbu programu celodenne okrem času vyhradeného na pedagogický proces - vyučovanie.

Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou
zabezpečujeme všetky animačné programy na tému "Klasika - z každého rožku trošku".

   Animátori a vedúci oddielov Cestovnej kancelárie MV Tour, sa tejto činnosti venujú celoročne. V rámci všetkých pobytov s komplexným animačným programom sa školy v prírode zúčastňuje aj delegát CK, na ktorého sa pedagógovia môžu kedykoľvek obrátiť.

Služba

Cenník

pobyt 5 dní* pobyt 6 dní
Klasický animačný program   30,-€ / žiak  40,-€ / žiak
Komplexný animačný program  40,-€ / žiak  45,-€ / žiak
Výberový animačný program (len na určité dni pobytu) 15,-€ / žiak / deň
Fakultatívny výlet v rámci pobytu 17,-€ / žiak
Zabezpečenie zdravotníka 15,-€ / žiak
Komplexné cestovné poistenie 7,-€ / žiak 8,40-€ / žiak

* pobyt 5 dní (4 noci) -> pobyt začínajúci pondelkom a končiaci piatkom


Témy animačných programov

Minimálny počet detí pre zabezpečenie zdravotníka, realizáciu animačného programu alebo fakultatívneho výletu: 40 os.
(Je možné spájanie viacerých menších škôl.)