Animačný program

"Tajomstvá prírody"

vhodný pre 5. až 9. ročník základých škôl

 

  Odhaľte spolu s nami tajomstvá prírody skúmaním a spoznávaním prírodných zákonov optiky, elektriny a magnetizmu, spoznajte základy elektroniky, astronómie a kozmológie, dotknite sa spolu s nami mikrosveta a dnes takmer všade prítomných nanotechnológií. Animačný program pozostáva zo športových aj nešportových aktivít ladených do tematiky Tajomstvá prírody, ako aj z audiovizuálnych besied, predvádzaných ale aj vlastnoručných pokusov žiakov a záverečného súťažného kvízu.
   Odborným garantom poznatkov odovzdaných v téme Tajomstvá prírody je Ing. Ivan Vodička – člen vedeckého tímu v rámci výskumu akrécie Zeme Geofyzikálneho ústavu SAV a člen popularizačnej Spoločnosti pre vedu a vzdelanie PANSOPHIA.

 

Animačný program:

   V súčasnosti neposkytujeme zabezpečenie služieb animačného programu. Viac informácií Vám poskytneme na uvedených kontaktoch.