Rekreačné zariadenia usporiadané podľa lokality:

 NÍZKE TATRY

 

 VYSOKÉ TATRY 

 

 ORAVA / KYSUCE

 

 KREMNICKÉ VRCHY

 TU 06

 POHRONIE

 

 INÉ LOKALITY:

    

ANIMAČNÉ PROGRAMY
do škôl v prírode